شلوار جین کاغذی نمایش بزرگتر

شلوار جین کاغذی

1004

محصول جدید

شلوار جین کاغذی (دامن شلواری)

شایز s-m-L

36-38-40-42-44

تیره و روشن

5 قلم

890,000 ریال بدون مالیات.