درباره ما

ایلانا یک هدف دارد:

ایجـاد رونـدی همیـشگـی از تجـربـه ای عالـی برای مشتـریـان. (در هـر زمـان و هـر مـکان و بـرای همــه) 
فرقی نمی کند خریدارباشید یا فروشنده، ما مشتـاقانـه امیدواریم تجـارت الکتـرونیـک بخشـی از زنـدگـی روزمـره شمـا شـود.

ماموریت:

ماموریت همه روزه ما ساختن آینده ای بهتر برای ایرانیان است. برای بهتر شدن، همواره خود را محک می زنیم و از اشتباهات خود درس می گیریم. دانش و ایده های بکر، برای ما ارزش بیشتری نسبت به تفکرات قدیمی و روش های سنتی دارند. به عنوان یک تیم هیچ چیز وجود ندارد که نتوانیم به آن دست یابیم.

در کنار هم یک خانواده ایم

ما سازمانی هستیم که با یکدلی و صداقت نسبت به تعهداتمان زندگی می کنیم.

حق با مشتری است

تصمیمات ما بر پایه حفظ و جلب اعتماد مشتریان گرفته می شود

چشم اندازی بزرگ

تفکری بزرگ، تفکری خلاق و فراتر از چارچوب